Book en tid

Du kan væl­ge selv at boo­ke tid, eller kon­tak­te mig

Book en tid online

Tids­be­stil­ling kan ske direk­te på Planway.com

Priser

 • Ansigt Reflek­ste­ra­pi pr. behand­ling 750,- kr.
 • Stress Behandling/ AnsigtZoneterapi/Sindsro 750,- kr.
 • Hea­ling 1 time kr. 750,-
 • Clair­voy­an­ce ca. 50–60 min. 1.000,- kr.
 • Tele­fon Clair­voy­an­ce: 30 min. 500,- kr. ‚Tele­fon­clair­voy­an­ce gives kun efter for­ud bestil­ling af tid og betaling.
 • Sinds­ro 1 gang 1 time 700,- kr.
 • Sinds­ro efter­føl­gen­de 30 min. 400,- kr.
 
 • Hus­rens­ning i Køben­havn og nær­me­ste omegn 2.000,- kr.
 • Resten af lan­det ring for pris.
 • Grup­pe­he­a­ling ring på 5124–1365 for pris
 
 • Klar­syns­af­ten 300 kr. pr. del­ta­ger og 300 kr. for kørs­len, hvis det er uden for Stor­kø­ben­havn.
  En sådan aften eller efter­mid­dag vil ca. vare 2 til 2,5 timer alt efter hvor man­ge del­ta­ge­re der er.
 • Beta­lin­gen skal ske for­ud til kon­to 22 56- 89 70 28 10 62, eller kon­tant eller via mobil­pay  til 51241365.

Tidsbestilling ved telefon:

51 24 13 65

Send mig en besked

7 + 3 =

FAQ

Hvordan booker jeg en tid?

Når du vil boo­ke en tid til tera­pi eller coa­ching, er det bedst at rin­ge til mig eller alter­na­tivt sen­de mig en mail. Så fin­der vi sam­men en tid som pas­ser dig.

Har du tavshedspligt?

Ja! Jeg har tavs­heds­pligt ved­rø­ren­de alle dine per­son­li­ge for­hold, erfa­ret under tera­pi­en. Jeg må ikke vide­re give infor­ma­tio­ner som vi har snak­ket om under din ses­sion uden din accept.

Hvad hvis jeg skal afbestille min tid?

Hvis du har brug for at afly­se din tid, vil jeg bede dig om at give mig besked sene­st kl.20.00 afte­nen inden din ses­sion. Her­med har jeg mulig­hed for at kun­ne give en anden kli­ent tiden.

Se des­u­den min afbe­stil­lings­po­li­tik

Hvor foregår terapien?

Tera­pi­en fore­går i mit eget hjem under tryg­ge omgi­vel­ser. Der er metro (stop Tri­ang­len) og bus (Tri­ang­len) næsten til døren.
P‑plads på gader­ne omkring mit hjem til par­ke­rings­takst ”indre by”.

Kan jeg sidde og vente til det bliver min tid?

Da jeg ikke har et ven­te­væ­rel­se beder jeg dig om at kom­me til tiden eller blot et par minut­ter før. På den måde kan jeg afslut­te kli­en­ten før dig på en god måde. Der er dør­te­le­fon i gade­ni­veau. Ring blot på knap­pen når du ankom­mer, så luk­ker jeg dig ind.

Tøv ikke!
Allerede i dag kan du tage de første skridt på din egen sti!

4 + 1 =