Cookie politik

Den­ne side anven­der cook­i­es — små tekst­fi­ler der læg­ges på din maski­ne for at hjæl­pe os med at give dig en bed­re ople­vel­se når du besø­ger os. Gene­relt bru­ges cook­i­es til at gen­ken­de dig når du besø­ger os igen og kan hjæl­pe med fx. at huske ind­hol­det i en ind­købs­kurv og leve­re helt ano­ny­me data til 3. parts appli­ka­tio­ner som Goog­le Ana­ly­ti­cs. Cook­i­es vil gøre din browsing ople­vel­se bed­re. Såfremt du ikke ønsker at mod­ta­ge cook­i­es kan du slå dem fra. Den mest effek­ti­ve måde at gøre det­te, er at slå cook­i­es fra i din brow­ser. Du kan læse mere om den dan­ske lov­giv­ning om cook­i­es hos erhvervs­sty­rel­sen