Er du træt af at have ondt? Er du træt af, at det er din krop, som sæt­ter dags­or­de­nen for, hvad du kan og ikke kan fore­ta­ge dig?

Lider du af eksem, akne, pms, hoved­pi­ne, for­stop­pel­se, muskel­s­mer­ter, hæmo­ri­der, gen­ta­gen­de betæn­del­ses­til­stan­de i krop­pen, suk­ker­sy­ge, gigt, for­hø­jet blod­tryk, uro, stress, depres­sion, eller lignende? 

Man­ge kom­mer i min kli­nik med fysi­ske skavanker. 

Jeg ople­ver, at det at gå og døje med det ene eller det andet i krop­pen gør, at vi bli­ver hæm­met i at leve det liv, vi ger­ne vil. 

Vi får min­dre og min­dre over­skud til simp­le ting som at sove, spi­se og bevæ­ge os ordent­ligt pga. smer­ter og andet ubehag. 

Hvis du vil give dig selv en chan­ce for at få det bed­re, er jeg klar til at hjæl­pe dig med det. 

Kon­takt mig på mail@methe.dk eller tlf. 51241365.