Ken­der du følel­sen at vil­le sæt­te livet på pause?

Du har måske en følel­se af at være fan­get mel­lem arbej­de, hus­li­ge plig­ter og fami­lie. Du synes, det hele er dit ansvar og du har svært ved at give slip på noget af det. 

Måske går du på kom­pro­mis med noget af det, du godt kan lide at fore­ta­ge dig eller med dig selv, for­di du hele tiden skal tage dig af noget andet eller nog­le andre. 

Er du ved at være fyldt op af alle de rol­ler og kan ikke fin­de ud af, hvem du er?

Vil du i gang med at fin­de til­ba­ge til dig?

Jeg er klar til at hjælp dig med at fin­de ud af, hvor­dan du får skabt tid og plads til at være dig.

Kon­takt mig på mail@methe.dk eller tlf. 51241365.