Træn­ger du til at bli­ve for­kælet i både krop og sind? Er din livs­stil begyndt at kun­ne ses i dit ansigt? 

Japan­ske Lif­ting er en skøn afstres­sen­de behand­lings­form, hvor alle mus­k­ler­ne i dit ansigt bli­ver sti­mu­le­ret med ansigts zone­te­ra­pi, aku­pres­sur og lymfedrænage.

For rig­tig man­ge men­ne­sker er det vig­tigt at fin­de ro og sam­ti­dig få løst op for hver­da­gens stress og jag. Vores ansigt og vores hud slad­rer om, hvor­dan vi lever vores liv. Vi vil ger­ne se sun­de og raske ud, selv­om vi har et travlt og udfor­dren­de liv.  Japansk Lif­ting er en måde at få glø­den til­ba­ge i dit ansigt og roen i kroppen. 

Hvis du vil give dig selv en chan­ce for at få det bed­re, er jeg klar til at hjæl­pe dig med det. 

Kon­takt mig på mail@methe.dk eller tlf. 51241365.